Certifikace

Podle zákonů v Ruské federaci je pro dovoz zboží na ruské území,pro celou řadu zboží,potřeba zavazujících certifikátů. Do tohoto spadají certifikáty o shodě zboží,hygienické certifikáty,dovozní licence a rozhodnutí o klasifikací zboží,odpovídajícího hlavního celního úřadu. Důležitým instrumentem regulace je přitom GOST-R prohlášení o shodě (GOST-R je státním standardem v Rusku),slouží jako regulační nástroj Ruské federaci. Jako příloha certifikátu se zajišťuje Shoda standardu kvality importovaného zboží s ruským zadáním a podle ruských podmínek,podobně jako je v EU prohlášení o shodě.konformita CE. Přitom platí: pro všechny výrobky a zboží podléhajíci certifikaci,není možný bez platných dokladů o certifikaci výrobků,podle normy GOST-R:import/export.

Česky